- Αλεξάνδρα Καππάτου Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος - https://akappatou.gr -

Κάτω από τη βάση το ελληνικό σχολείο

Σκληρή κριτική ασκούν οι γονείς όχι μόνο στο εξεταστικό σύστημα, αλλά γενικότερα στο σύστημα εκπαίδευσης του Λυκείου

Ο τρόπος διδασκαλίας στο λύκειο ευνοεί την απομνημόνευση και την αποστήθιση κρίνει ένα ποσοστό 86,5% των ελληνικών οικογενειών. Την ίδια στιγμή, ένα 55% θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοστεί μικτό σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα Ιδρύματα (με συνυπολογισμό βαθμού απολυτηρίου του κάθε υποψηφίου, των επιδόσεων του στις πανελλαδικές εξετάσεις αλλά και των κριτηρίων που θέτουν τα ίδια τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ).

Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα κοινής γνώμης που παρουσίασε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, παραμονές της ανακοίνωσης των αναλυτικών προγραμμάτων του Νέου Λυκείου που θα εφαρμοστούν από την επόμενη σχολική χρονιά.

Η έρευνα έγινε πανελλαδικά σε ένα δείγμα 2000 ατόμων και χρηματοδοτήθηκε από κοινοτικά κονδύλια.

Σ’ αυτήν, ένα 48, 9 % του δείγματος, απαντάει ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα του  λυκείου σήμερα δεν προάγουν την δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών και ένα 54,8% ότι  δεν προετοιμάζουν τους μαθητές γα το μέλλον τους.

Δεν θέλουν υποχρεωτικά τα Θρησκευτικά

Στην έρευνα του υπουργείου Παιδείας, ένα 62,4% των ερωτηθέντων εκφράζουν την άποψη ότι τα Θρησκευτικά πρέπει να είναι «σίγουρα και μάλλον επιλογής», ενώ ένα 37% τα χαρακτηρίζει «σίγουρα και μάλλον υποχρεωτικά».

Ποσοστά που ξεπερνούν το 50% των ερωτηθέντων κατατάσσουν στην κατηγορία του «σίγουρα και μάλλον επιλογής» τα μαθήματα των πολιτικών επιστημών, δεύτερης ξένης γλώσσας, μουσικής, εικαστικών.

Αντιθέτως, ένα 88,9% του δείγματος κατατάσσει στην κατηγορία «σίγουρα και μάλλον υποχρεωτική» την διδασκαλία της Ιστορίας, μαζί με τα άλλα μαθήματα υποδομής (Μαθηματικά, φυσική, χημεία, αρχαία και νέα ελληνκά, βιολογία κ.α.)


Αλλαγή του εξεταστικού συστήματος

Η αναποτελεσματικότητα του σχολικού προγράμματος οδηγεί στην παραπαιδεία κρίνει το 50% του δείγματος, ενώ ένα ποσοστό 33,2% απαντάει ότι το φαινόμενο αυτό θα μειωθεί εάν αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Ένα 73,3% των ελληνικών οικογενειών θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους εκείνο που πραγματικά θέλουν και όχι να επιλέξουν τα σπουδές τους με κριτήριο την  επαγγελματική τους αποκατάσταση. Επίσης ένα 67% κρίνει ότι οι εισακτέοι στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, είναι περισσότεροι από όσους «αντέχει» η χώρα.

Τέλος, ένα ποσοστό του δείγματος που ξεπερνάει το 40% κρίνουν αναποτελεσματική την μορφή της δευτεροβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης της χώρας και ζητούν αναβάθμιση της.

Το Βήμα