- Αλεξάνδρα Καππάτου Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος - https://akappatou.gr -

Αν στείλετε τα παιδιά στους παπούδες για διακοπές, να είστε σαφείς ως προς το τρόπο ανατροφής τους αλλά και στο πρόγραμμα που θα τηρούν κατά την απουσία σας!