- Αλεξάνδρα Καππάτου Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος - https://akappatou.gr -

Απομακρύνετε το παιδί από την οθόνη 30 λεπτά με 1 ώρα πριν κοιμηθεί ώστε να μειώσετε την διέγερση το εγκεφάλου