- Αλεξάνδρα Καππάτου Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος - https://akappatou.gr -

Ένα παιδί μπορεί να εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα δυσλεξίας ή άλλης μαθησιακής δυσκολίας προς το τέλος της Α΄ με αρχή της Β΄Δημοτικού. Δώστε προσοχή αν εμφανίσει δυσκολία σε γραφή και ανάγνωση.