- Αλεξάνδρα Καππάτου Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος - https://akappatou.gr -

Η Έλλεψη ορίων στα παιδιά μπορεί να προκαλέσει έλλειψη ενδιαφέροντος για μάθηση, συγκέντρωσης αλλά και σεβασμού προς τους άλλους συμμαθητές, οικογένεια