apomonosi internet
Εκτύπωση άρθρου

Ευάλωτοι οι έφηβοι

Τάση για απομόνωση και εσωστρέφεια εκδηλώνουν τα άτομα που είναι εθισμένα στο διαδίκτυο ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που είναι εθισμένα στο διαδίκτυο παρουσιάζουν συννοσηρότητα σε ποσοστό 60% με υψηλές συχνότητες εμφάνισης άγχους, κατάθλιψης και κατάχρησης ουσιών.

Την τελευταία πενταετία αρκετές έρευνες συσχέτισαν την κατάθλιψη με τον εθισμό στο διαδίκτυο στον εφηβικό πληθυσμό, αναφέρει ο ψυχίατρος παίδων και εφήβων, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, Κωνσταντίνος Σιώμος σε ανακοίνωσή του στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

«Η Maressa Hecht Orzack, διευθύντρια του προγράμματος υπηρεσιών για τον εθισμό στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Χάρβαρντ, αναφέρει ότι συνήθως οι ασθενείς της κλινικής της έχουν ένα τουλάχιστον άλλο πρόβλημα, όπως κατάθλιψη, κοινωνική φοβία, διαταραχή ελέγχου των παρορμήσεων και διαταραχή ελλειμματικής προσοχής», επισημαίνει ο κ.Σιώμος. Επικαλούμενος στοιχεία ξένων μελετών αναφέρει ότι το 54% όσων πληρούσαν τα κριτήρια για τον εθισμό στο διαδίκτυο είχαν ένα προηγούμενο (πριν τη χρήση του διαδικτύου) ιστορικό κατάθλιψης, ενώ άλλοι είχαν για χρόνια χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Σύμφωνα με τον κ.Σιώμο στη Ελλάδα στην κυρίως ομάδα των εθισμένων εφήβων που ανήκουν τα αγόρια, η κατάθλιψη αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα πρόγνωσης του εθισμού. «Με δεδομένο την ταχύτατη εξάπλωση του διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στους εφηβικούς πληθυσμούς, οι ψυχίατροι παιδιών και εφήβων οφείλουν να εξετάζουν σε βάθος τη σχέση των νέων με το διαδίκτυο και πως αυτή αλληλεπιδρά με ψυχικές διαταραχές, για την παροχή ποιοτικότερης και αποτελεσματικότερης φροντίδας υγείας» υπογραμμίζει ο κ.Σιώμος.

Ωστόσο όταν όμως η χρήση των υπολογιστών γίνεται με ένα ξεκάθαρο στόχο μπορεί να βοηθήσει στην όξυνση ανάλογων γνωστικών δεξιοτήτων.

«Η περιήγηση στο διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει σε ενεργοποίηση ευρύτερων νευρωνικών δικτύων και κατά συνέπεια και αιμάτωση περιοχών του εγκεφάλου. Άτομα με ελλείμματα γνωστικών δυνατοτήτων και ηλικιωμένοι μπορούν να βοηθηθούν από δομημένα προγράμματα όπου υπάρχει σαφής στοχο-κατευθυνόμενη δράση, όπως απλά videogames. Η περιήγηση πρέπει να περιέχει όσο το δυνατό πιο ιεραρχικά δομημένο περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να διανθίζεται από γραφήματα και εικόνες οι οποίες όμως συνάδουν άμεσα με το θέμα και δεν συσχετίζονται μέσω ενδιάμεσων συνειρμών», επισημαίνει ο ψυχίατρος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, Γεώργιος Φλώρος, σε ανακοίνωσή του με θέμα «Αναδιαμόρφωση της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου μετά τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου. Η επίπτωση στην εκπαίδευση και στις γνωστικές λειτουργίες μελλοντικών γενεών».

Το περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή , σύμφωνα με τον κ.Φλώρο, πρέπει να απομονώνει και να εμφανίζει αποκλειστικά τη συγκεκριμένη δράση και όχι άλλα ερεθίσματα. «Η εξάσκηση θα αποδώσει καλύτερα όταν γίνεται συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, όπου το άτομο δεν έχει ταυτόχρονα εξωτερικά ερεθίσματα και είναι ξεκούραστο. Εφόσον έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο στο μυαλό μας όταν περιηγούμαστε στο διαδίκτυο είναι σκόπιμο να αυτοπεριορίζουμε το βάθος της αναζήτησης μας «μακριά» από το αρχικό σημείο. Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με ένα ξεκάθαρο στόχο, γνωστικά απαιτητικό, μπορεί να βοηθήσει στην όξυνση ανάλογων γνωστικών δεξιοτήτων» καταλήγει ο κ.Φλώρος.

health.in.gr, ΑΠΕ

Copy link
Powered by Social Snap