Εκτύπωση άρθρου

 

Θεωρείται ο εµβληµατικός στόχος του Ιντερνετ. Οι «ψηφιακές µητέρες», οι µητέρες πουαποκτούν όλο και µεγαλύτερη επαφή µε το Διαδίκτυο καιτις ιστοσελίδεςκοινωνικής δικτύωσης, πουαγαπούν τα βιντεοπαιχνίδια και ψωνίζουν ιντερνετικά, είναι ηαγαπηµένη οµάδατων διαφηµιστών καιµια κοινότηταπου σιγάσιγά συνειδητοποιεί τη δύναµή της.

Για πρώτηφορά ηδύναµη τωνγυναικών αυτών – µητέρες κάτω των 50 ετών –έγινεκατανοητήτονΝοέµβριοτου 2008, όταν η Τζέσικα Γκότλιµπ, µιαµητέρα µπλόγκερ, έστειλεένα tweet διαµαρτυρόµενη για τον τρόπο που παρουσίαζε τις νεαρέςµητέρες η τηλεοπτική διαφήµιση ενόςπαυσίπονου. Χιλιάδες µητέρεςπουσυµµετείχανστοtwitter αντέδρασαν και ηεταιρεία αναγκάστηκε να αποσύρει τη διαφήµιση.

Στις ΗνωµένεςΠολιτείες, το43% των γυναικών αυτήςτης ηλικίαςµε παιδιά έχει σύνδεσηστο Ιντερνετκαι το75% αυτών των «ψηφιακώνµητέρων» καταφεύγει στο Διαδίκτυογια να πληροφορηθεί σχετικάµεκάποιοπροϊόνπριν τοαγοράσει,σύµφωναµεπρόσφατη έρευνα. Οι πιθανότητες νααγοράσουν αυτές οι γυναίκες κάτι για το οποίο έµαθαν µέσα από τοfacebook ή το twitter είναι 86% – σε αυτές τις ιστοσελίδες άλλωστε ο αριθµός τους είναι πολύµεγαλύτερος από εκείνον των ανδρών.

Κάτι παρόµοιογίνεται καιστη Γαλλία, σηµειώνει ηεφηµερίδα «Figaro».Τον προηγούµενο χρόνο αυξήθηκεθεαµατικά ο αριθµόςτων γυναικών πουαγοράζουν µέσααπό τοΔιαδίκτυο ήαναζητούν πληροφορίεςγιαπροϊόντα.Η Ιζαµπέλ Μπορντρί, πρόεδροςτης εταιρείας WebMedia,έκανετονΙανουάριο µιαέρευνα γιατις «µητέρεςσέρφερ του Ιντερνετ» µε την εταιρεία Ipsos που αποκάλυψε ότιτο 90% τωνγυναικών µε παιδιάπου έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο αγοράζουνένα προϊόναπό εκεί τουλάχιστονµία φοράτον µήνα. Το 44% των γαλλίδων «ψηφιακών µητέρων» ξοδεύει το 20% του µηνιαίου προϋπολογισµού του στο Ιντερνετ.

«Η “ψηφιακή µητέρα”είναι ένα από τα εµβληµατικά παραδείγµατα του Διαδικτύου», παρατηρεί ο ειδικός σε θέµατα ΙντερνετΡαφαέλΡουά.«Χρησιµοποιεί όλεςτις δραστηριότητεςτου Ιντερνετ, τηνέρευνα,τιςκοινωνικέςιστοσελίδες, τις αγορές, τηνψυχαγωγία». Μάλιστα το ποσοστό των µητέρων που παίζουν βιντεοπαιχνίδια µαζί µε τα παιδιά τουςείναιυψηλότόσοστιςΗΠΑ όσοκαιστηΓαλλία:φθάνειτο 46%. «Είναι µιακοινότητα ατόµων που γνωρίζουν τι θέλουνκαι πώς να τοβρουν. Οι γυναίκες χρήστριες έχουν πολύκαλές διασυνδέσειςµεταξύ τους καιέτσι επηρεάζουνιδιαίτερααυτόπου λέµε κοινή γνώµη».

της Νατάσας Μπαστέα

ta nea

 

Copy link
Powered by Social Snap