- Αλεξάνδρα Καππάτου Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος - https://akappatou.gr -

Το 40-60% της νοημοσύνης μας φαίνεται πως είναι κληρονομικό, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό διαμορφώνεται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε.