anergia b thumb
Εκτύπωση άρθρου


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 2ης πανευρωπαϊκής δημοσκόπησης σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, το εργασιακό άγχος απασχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από την IpsosMORΙ για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), εστίασε στις απόψεις 35.000 περίπου πολιτών σε 36 ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με σύγχρονα εργασιακά ζητήματα, περιλαμβανομένου του εργασιακού άγχους, καθώς και στη σημασία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας για την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την παράταση του επαγγελματικού βίου.

Οκτώ στους δέκα εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από εργασιακό άγχος αναμένεται να αυξηθεί (80%) κατά την επόμενη πενταετία, το δε 52% αυτών πιστεύει ότι ο αριθμός αυτός θα ‘αυξηθεί σημαντικά’. Οι εκτιμήσεις αυτές συμβαδίζουν με τα πορίσματα της ευρωπαϊκής έρευνας του EU-OSHA για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER), η οποία κατέδειξε ότι το 79% των διευθυντικών στελεχών θεωρεί ότι το εργασιακό άγχος συνιστά πρόβλημα στις επιχειρήσεις τους, με αποτέλεσμα ο σχετικός κίνδυνος να καθίσταται εξίσου σημαντικός για τις επιχειρήσεις με τα ατυχήματα στον χώρο εργασίας.

Το εργασιακό άγχος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην Ευρώπη, γεγονός το οποίο συνεπάγεται τεράστια επιβάρυνση τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για τις οικονομικές επιδόσεις. Η δημοσκόπηση κατέδειξε επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων (86%) θεωρεί ότι η τήρηση καλών πρακτικών ασφάλειας και υγείας είναι αναγκαία για την οικονομική ανταγωνιστικότητα της χώρας, το δε 56% υποστηρίζει σθεναρά την άποψη αυτή. Οι απόψεις των εργαζομένων και των ατόμων που δεν εργάζονται συγκλίνουν (86% και 85% αντίστοιχα).

Πιστεύετε ότι κατά την επόμενη πενταετία ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από εργασιακό άγχος στη χώρα σας θα ……. ;

Βάση: Σύνολο εργαζομένων (19.502)

52% αυξηθεί πολύ, 28% αυξηθεί λίγο, 12% παραμείνει ο ίδιος, 4% μειωθεί λίγο, 3% μειωθεί πολύ, 1% Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

‘Η οικονομική κρίση και ο μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας θέτουν διαρκώς περισσότερες απαιτήσεις στους εργαζομένους και, ως εκ τούτου, είναι φυσικό το εργασιακό άγχος να κυριαρχεί στις σκέψεις των ανθρώπων’, δηλώνει η Δρ Christa Sedlatschek, διευθύντρια του EU-OSHA. ‘Ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και μεγέθους επιχείρησης η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι το εργασιακό άγχος θα αυξηθεί. Παρ ‘όλα αυτά υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των ατόμων που υποστηρίζουν ότι το εργασιακό άγχος πρόκειται να ‘αυξηθεί πολύ’. Για παράδειγμα, οι Νορβηγοί εκδηλώνουν τη μικρότερη ανησυχία όσον αφορά την αύξηση του άγχους (16%), ενώ οι Έλληνες τη μεγαλύτερη (ποσοστό 83% υποστηρίζει ότι “θα αυξηθεί πολύ’). Η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων βρίσκεται στο επίκεντρο των εργασιών του EU-OSHA προκειμένου να βελτιωθέι η ζωή των εργαζομένων στην Ευρώπη.’

Τέλος, στο Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών, η δημοσκόπηση κατέδειξε ότι το 87% του γενικού πληθυσμού στην Ευρώπη θεωρεί σημαντική την τήρηση καλών πρακτικών επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας για την παράταση του επαγγελματικού βίου πριν από τη συνταξιοδότηση (ποσοστό 56% υποστηρίζει ότι η τήρηση των εν λόγω πρακτικών είναι ‘πολύ σημαντική’). Πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι πολλοί Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι για την ‘ενεργό γήρανση’. Εντούτοις, οι επικρατούσες συνθήκες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας ενδέχεται να μην τους επιτρέψουν να παραμείνουν ενεργοί σε μεγαλύτερη ηλικία. Παρά το γεγονός ότι η συνήθης ηλικία συνταξιοδότησης στην Ευρώπη είναι τα 65 έτη, σύμφωνα με την Eurostat η μέση ηλικία εξόδου από το εργατικό δυναμικό το 2009 ήταν περίπου τα 61,5 έτη. Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, τέσσερις στους δέκα (42%) Ευρωπαίους πιστεύουν ότι θα είναι σε θέση να κάνουν την εργασία που κάνουν σήμερα έως την ηλικία των 65 ετών ή και μετά, ενώ το 17% πιστεύει ότι δεν θα είναι σε θέση να κάνει την εργασία που κάνει σήμερα μετά τα 59. Ο EU-OSHA συμμετέχει ενεργά στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση 2012 προκειμένου να αναδείξει την αναγκαιότητα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σε όλα τα στάδια του επαγγελματικού βίου.

Στοιχεία έρευνας για την Ελλάδα

Τα πλήρη αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής δημοσκόπησης διατίθενται εδώ: http :// osha . europa . eu / el / safety – health – in – figures

1. Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ( EU – OSHA ) είναι να καταστήσει τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους και παραγωγικότερους. Ο Οργανισμός αναζητά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστες, ισορροπημένες και αμερόληπτες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία και οργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, με έδρα το Μπιλμπάο της Ισπανίας, συστήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 και φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ των 27 αλλά και από άλλες χώρες.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τον Οργανισμό από το Twitter, να επισκεφθείτε το Ιστολόγιό μας ή γραφτείτε συνδρομητής στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο μας OSHmail. Μπορείτε επίσης να γραφτείτε για να λαμβάνετε τακτικά τα νέα και τις πληροφορίες του EU-OSHA μέσω του RSS feed.

http :// osha . europa . eu

2. Το 2011/12 διεξήχθη πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία από την Ipsos MORI για λογαριασμό του EU-OSHA. Η Ipsos MORI διεξήγαγε έρευνες στον γενικό πληθυσμό 36 ευρωπαϊκών χωρών, περιλαμβανομένων των 27 κρατών μελών της ΕΕ, των 3 χωρών του ΕΟΧ και των έξι υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων χωρών. Συνολικά διεξήχθησαν 35.540 συνεντεύξεις με άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω (18 έως 65 ετών στο Λουξεμβούργο και στη Σλοβενία και 18 έως 64 ετών στην Ελλάδα) από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 17 Ιανουαρίου 2012. Σε κάθε χώρα, διεξήχθησαν περίπου 1.000 συνεντεύξεις (με εξαίρεση το Λιχτενστάιν όπου συμμετείχαν 200 ενήλικες). Στην πλειονότητα των χωρών προτιμήθηκε η μέθοδος της τηλεφωνικής συνέντευξης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (CATI), στο μέτρο του δυνατού, ενώ στις περισσότερες χώρες αξιοποιήθηκαν υπάρχουσες πολυσυμμετοχικές έρευνες. Οι μέθοδοι δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκαν στις έρευνες διασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα του εξεταζόμενου πληθυσμού. Κατά τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων για τις 36 χώρες, τα δεδομένα σταθμίστηκαν με βάση το μέγεθος του πληθυσμού κάθε χώρας. Μια έρευνα με μη σταθμισμένο τυχαίο δείγμα αυτού του μεγέθους και με ποσοστό απόκρισης 100% θα είχε εκτιμώμενο περιθώριο σφάλματος +/-0,5 τοις εκατό για δείγμα 35.540 ερωτηθέντων και εκτιμώμενο περιθώριο σφάλματος +/-3.1 τοις εκατό για δείγμα 1.000 ερωτηθέντων, σε περίπτωση δε επανάληψης της δημοσκόπησης στο σύνολο του ενήλικα πληθυσμού τα αποτελέσματα θα επιβεβαιώνονταν 19 στις 20 φορές. Πρόκειται για τη δεύτερη δημοσκόπηση που διεξάγεται από τον EU-OSHA. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του 2009 διατίθενται στη διεύθυνση http :// osha . europa . eu / el / statistics / eu – poll / index _ html – el

3. Η ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER) διεξήχθη την άνοιξη του 2009. Η έρευνα καλύπτει 31 ευρωπαϊκές χώρες: τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Κροατία, την Τουρκία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Στο πλαίσιο της έρευνας διεξήχθησαν 36.000 συνεντεύξεις με εκπροσώπους της διοίκησης και των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας, από ιδιωτικές αλλά και δημόσιες επιχειρήσεις όλων των κλάδων με τουλάχιστον δέκα εργαζόμενους. Καταγράφοντας τις απόψεις των εκπροσώπων της διοίκησης και των εργαζομένων από ολόκληρη την Ευρώπη, η έρευνα παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα ζητήματα που άπτονται της υγείας και της ασφάλειας και ιδίως τους σχετικά νέους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, όπως το εργασιακό άγχος, η βία και η παρενόχληση. http :// www . esener . eu

4. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την ενεργό γήρανση διατίθεται στη διεύθυνση http :// ec . europa . eu / public _ opinion / archives / ebs / ebs _378_ sum _ en . pdf

iatronet.gr

Copy link
Powered by Social Snap