anergia e
Εκτύπωση άρθρου


Μεταξύ των πρώτων χωρών της Ευρώπης στη συμπλήρωση Europass η Ελλάδα. Διαβάστε αναλυτικά τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πύλης

Περίπου εκατό χιλιάδες ευρωπαϊκά βιογραφικά συμπληρώθηκαν το 2011, από νέους Έλληνες που αναζήτησαν μία καλύτερη τύχη εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και της Ευρωπαϊκής Πύλης Europass αναφορικά με τον αριθμό συμπλήρωσης ευρωπαϊκών βιογραφικών από Έλληνες πολίτες, το 2011 συμπληρώθηκαν διαδικτυακά 95.732 ευρωπαϊκά βιογραφικά από Έλληνες πολίτες.

Ο αριθμός αυτός καθιστώντας την χώρα μας, αναλογικά με τον πληθυσμό της, από τις πρώτες στην Ε.Ε. στην συμπλήρωση των εν λόγω εντύπων (πίσω από την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ρουμανία). Ο αντίστοιχος αριθμός για το 2010 ανήλθε στα 53.043 και για το 2009 στα 36.269 βιογραφικά.

Σημειώνεται, ότι το 67% όσων συμπλήρωσαν το ευρωπαϊκό βιογραφικό αφορά νέους χωρίς εργασία έως 35 ετών, ενώ την ίδια στιγμή περισσότεροι από τους μισούς εμφανίζονται καταρτισμένοι καθώς ομιλούν από μία έως τρεις ξένες γλώσσες (30.676 μία, 32.348 δύο και 12.939 τρεις ξένες γλώσσες). Τέλος, περίπου το 40% διαθέτει μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία (17,1% έως 2 έτη και 21,3% καθόλου).

Η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία (49,6%) αποτελούν τις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην Ε.Ε. και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από το επόμενο κράτος μέλος (Σλοβακία 35,1%).

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί, εξάλλου, είναι το γεγονός ότι περίπου το 21% των Ελλήνων ηλικίας 18 έως 24 ετών δεν βρίσκονται ούτε στην εκπαίδευση ούτε στην αγορά εργασίας.

Αναξιοποίητα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Η Ελλάδα χρειάζεται να κινητοποιήσει άμεσα πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ιδίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που μέχρι σήμερα παραμένει ελάχιστα αξιοποιημένο. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής (Νοέμβριος 2011), η Ελλάδα έχει απορροφήσει το 22,11% των διαθέσιμων πόρων όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει το 33,78%.

Αλλά και όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής, η Ελλάδα παρουσιάζει απορροφητικότητα της τάξης του 24,60% την στιγμή που ο μέσος όρος στην Ε.Ε. βρίσκεται στο 26,09%. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Τα επόμενα δύο χρόνια πρέπει να απορροφηθούν και τα 3,3 περίπου δις ευρώ από το ΕΚΤ, τα 2,5 δις και πλέον ευρώ από το Ταμείο Συνοχής, αλλά και το σύνολο των διαθέσιμων πόρων από τα υπόλοιπα κοινοτικά ταμεία.

Οι πόροι αυτοί, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να διοχετευθούν για την στήριξη της εργασίας των νέων και την επιτάχυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας εκείνων που μόλις ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους».

Τι είναι το Europass

Τo Europass είναι ένας φάκελος, που κάθε ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ηλεκτρονικά και αποτελείται από πέντε επιμέρους έγγραφα περιγραφής των προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων κατά την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία του.

Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος περιέχει:

* Βιογραφικό Σημείωμα (CV)

* Διαβατήριο Γλωσσών (LP) που γνωρίζει ο κάτοχος

* Κινητικότητα (Mobility), δηλαδή τυχόν επαγγελματικά ή σπουδαστικά ταξίδια που έχει κάνει n Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού (CS), έγγραφο που περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

* Παράρτημα Διπλώματος (DS), το οποίο δεν υποκαθιστά το πτυχίο, όμως είναι πολύ χρήσιμο καθώς εξηγεί λ.χ. ότι ένας αγιογράφος που σπούδασε στην Ελλάδα, έχει εξειδικευθεί και σε προγράμματα σχεδιασμού σε υπολογιστές, πέρα από την τέχνη του.

Ο φάκελος είναι τυποποιημένος και κοινός για όλους τους πολίτες των χωρών της Ευρώπης, που δίνει τη δυνατότητα στους ξένους εργοδότες, να κάνουν σύγκριση των τυπικών και πραγματικών προσόντων των υποψηφίων προς πρόσληψη.

news247

Copy link
Powered by Social Snap