Εκτύπωση άρθρου

Βελτιώνει τη λειτουργία

Η πειραματική δραστική ουσία Cimaglermin συμβάλλει στην αποκατάσταση της καρδιακής λειτουργίας σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης κλινικής δοκιμής που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό έντυπο JACC: Basic to Translational Science.

Η καρδιακή ανεπάρκεια, βασική αιτία θανάτου παγκοσμίως, χαρακτηρίζεται από βαθμιαία απώλεια της καρδιακής λειτουργίας. Σημαντική μερίδα των ασθενών, ειδικά εκείνων με σοβαρή δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας, δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις υπάρχουσες θεραπείες.

Επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Βαντερμπιλτ, με επικεφαλής τον Δρ Ντάνιελ Λενιχαν, εξέτασε την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της δραστικής ουσίας Cimaglermin, η οποί δρα σαν αυξητικός παράγοντας βοηθώντας δομικά, μεταβολικά και συσταλτικά στοιχεία της καρδιάς να αυτό-αποκατασταθούν.

Στη μελέτη έλαβαν μέρος 40 άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια που είχαν υποβληθεί στη βέλτιστη ιατρική θεραπεία για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη μελέτη. Συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, εκείνοι που πήραν μια δόση Cimaglermin είχαν σημαντική αύξηση στο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας, δηλαδή ικανότητα άντλησης αίματος, για 90 ημέρες μετά την χορήγηση του φαρμάκου, με την μέγιστη αύξηση να επιτυγχάνεται την 28η ημέρα.

Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία και πονοκέφαλος, ενώ ένας ασθενής που έλαβε υψηλότερη από την προσχεδιασμένη δόση αναγκάστηκε να διακόψει την αγωγή λόγω επικείμενης ηπατικής βλάβης βάσει των κριτηρίων του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων.

«Αν και τα αποτελέσματα είναι προκαταρκτικά λόγω του μικρού δείγματος, δεν παύουν να είναι σημαντικά. Αντί να εμποδίσουμε τους βασικούς μηχανισμούς που συντελούν στην καρδιακή ανεπάρκεια, με την Cimaglermin είναι εφικτό να βοηθήσουν την καρδιά να αυτό-αποκατασταθεί με τους δικούς της μηχανισμούς/ Αν μελλοντικές μελέτες επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας» σχολιάζει ο Ντάγκλας Μανν διευθυντής σύνταξης του JACC: Basic to Translational Science.

Μαίρη Μπιμπή

health.in.gr

Copy link
Powered by Social Snap