kapi
Εκτύπωση άρθρου

Σε οίκους ευγηρίας και άλλες δομές

Η ποιότητα του αέρα στους οίκους ευγηρίας και τις δομές περίθαλψης ηλικιωμένων ατόμων επηρεάζει σημαντικά την αναπνευστική υγεία των ενοίκων, σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο European Respiratory Journal.

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που αναλύει λεπτομερώς τις αρνητικές επιπτώσεις της κακής ποιότητας του αέρα στους οίκους ευγηρίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα δείχνει ότι η ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των πνευμόνων των ηλικιωμένων ενοίκων.

Οι ερευνητές, στο πλαίσιο του προγράμματος GERIE, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., συνέλεξαν στοιχεία για διάφορα είδη ρύπων του αέρα εσωτερικού χώρου: σωματίδια (PM10 και PM0.1), φορμαλδεΰδη, διοξείδιο του αζώτου (NO2) και όζον (O3). Αυτά τα είδη ρύπων προέρχονται από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων συσκευές θέρμανσης, δομικά υλικά, έπιπλα, προϊόντα καθαρισμού, απολυμαντικά και συστήματα ψύξης.

Οι επιστήμονες αξιολόγησαν δειγματοληπτικά τα επίπεδα των ρύπων σε 50 οίκους ευγηρίας σε επτά χώρες (Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Σουηδία). Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 600 ένοικοι ηλικίας άνω των 65 ετών (82 ετών κατά μέσο όρο). Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε έναν αριθμό κλινικών εξετάσεων, μεταξύ των οποίων εξέταση της πνευμονικής λειτουργίας, και απάντησαν σε ερωτηματολόγιο σχετικό με την υγεία τους.

Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι, η έκθεση σε υψηλά επίπεδα σωματιδίων PM10 και αζώτου (NO2) συνδεόταν σε σημαντικό βαθμό με τη δύσπνοια και τον βήχα. Τα υψηλά επίπεδα σωματιδίων PM0.1 συνδέονταν με συριγμό που συνέβαινε κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους και οι υψηλές συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης συνδέονταν με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Οι συσχετισμοί παρατηρήθηκαν ακόμη και με την έκθεση σε μέτριες συγκεντρώσεις ρύπων του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, που δεν υπερέβαιναν τα όρια ασφαλείας.

Οι επιπτώσεις αυτές ήταν εμφανέστερες σε οίκους ευγηρίας με κακό αερισμό και με άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών.

Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνει διεθνώς, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε οργανωμένες δομές φροντίδας και περίθαλψης. Καθώς γερνάει το άτομο, το σώμα γίνεται όλο και πιο ευάλωτο στους κινδύνους της ρύπανσης του αέρα και επίσης εκτίθεται σε υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης του αέρα σε εσωτερικούς χώρους λόγω της μειωμένης δραστηριότητάς του.

Οι καθηγήτριες Ιζαμπέλα Αννεσι Μεσανο, από το Τμήμα Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας του Ινστιτούτου INSERM και του Πανεπιστημίου Μαρί Κιουρί του Παρισιού και η καθηγήτρια Πνευμονολογίας Χριστίνα Γκράτζιου, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριοι συγγραφείς της μελέτης, επισημαίνουν ότι «τα ευρήματά μας έδειξαν μια ανεξάρτητη επίδραση πολλών ειδών ρύπων του αέρα του εσωτερικού χώρου στην υγεία των πνευμόνων των ηλικιωμένων που ζουν σε οίκους ευγηρίας. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό πρόβλημα, καθ’ ότι η ικανότητα του σώματος να ανταπεξέλθει σε επιβλαβείς ρύπους του αέρα μειώνεται, όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά».

Όπως αναφέρουν, «οι οίκοι ευγηρίας θα πρέπει να λαμβάνουν περισσότερα μέτρα πρόληψης κατά της ρύπανσης του αέρα του εσωτερικού χώρου, περιορίζοντας τις αιτίες που τις προκαλούν και βελτιώνοντας τον αερισμό μέσα στα κτίριά τους. Η αναπνευστική υγεία των ηλικιωμένων ενοίκων θα πρέπει επίσης να εξετάζεται σε τακτική βάση».

Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή

health.in.gr

Copy link
Powered by Social Snap