Εκτύπωση άρθρου

Η συγκριτική μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη

Η glargine 300U/ml έχει πιο σταθερό προφίλ και μικρότερη μεταβλητότητα στη διάρκεια της ημέρας, συγκρινόμενη με την ινσουλίνη degludec U100, σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, σύμφωνα με μέτα-ανάλυση των κλινικών προγραμμάτων EDITION και BEGIN που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια παρουσίασης στην 52η Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη μελέτη του Διαβήτη (EASD).

Η μελέτη κατέδειξε για την ινσουλίνη glargine 300U/ml πιο σταθερό φαρμακοκινητικό/ φαρμακοδυναμικό προφίλ σε διάστημα 24 ωρών σε σταθερή κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, στη δοσολογία των 0,4U/kg/ημέρα, παρατηρήθηκε ότι η κατανομή της ινσουλίνης glargine 300U/ml ήταν περισσότερο ομοιόμορφη, συγκριτικά με την ινσουλίνη degludec.

Επιπρόσθετα, το 67% εκείνων που λάμβαναν ινσουλίνη glargine 300U/ml παρουσίασε χαμηλότερη μεταβλητότητα εντός του 24ώρου, συγκριτικά με εκείνους που λάμβαναν ινσουλίνη degludec, όπως μετρήθηκε από τη μεταβολή του ρυθμού έγχυσης γλυκόζης. Και οι δύο ινσουλίνες είχαν διάρκεια δράσης μέχρι το τέλος της περιόδου παρατήρησης, στις 30 ώρες1.

Η μελέτη Φαρμακοκινητικής/Φαρμακοδυναμικής (LPS14585) πραγματοποιήθηκε σε ένα κέντρο, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, 2-αγωγών, 2-περιόδων, 2-διασταυρούμενων ακολουθιών, 8-ημερών πολλαπλών δόσεων σταθερής κατάστασης ευγλυκαιμικού clamp, σε 48 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.

Στη μελέτη συγκρίθηκαν οι φαρμακοδυναμικές και οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες της ινσουλίνης Glargine 300U/ml και της ινσουλίνης Degludec, αμφότερες χορηγούμενες στις δοσολογίες 0,4U/kg/ημέρα και 0,6U/kg/ημέρα.

Η κύρια φαρμακοδυναμική παράμετρος σε αυτή τη μελέτη ήταν η διακύμανση της καμπύλης έγχυσης γλυκόζης στο 24-ωρο (GIR0-24) για την επίτευξη σταθερής κατάστασης (GIR-smFL0-24), που ορίστηκε ως το εμβαδόν της περιοχής ανάμεσα στην εξομαλυμένη καμπύλη GIR και την μέσο καμπύλη GIR από την χορήγηση του φαρμάκου της Ημέρα 8 και μέχρι 24 ώρες μετά («εντός της ημέρας μεταβλητότητα»).

Η ινσουλίνη Glargine 300U/ml είναι μία άπαξ ημερησίως χορηγούμενη βασική ινσουλίνη, βασισμένη στο μόριο της ινσουλίνης glargine που χρησιμοποιείται ευρέως. Η ινσουλίνη glargine 300U/ml έχει εγκριθεί από τον Αμερικανικό Οργανισμο Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον τομέα Υγείας της Κυβέρνησης του Καναδά, τη Διεύθυνση Θεραπευτικών Αγαπών της Αυστραλίας και το MHLW στην Ιαπωνία, ενώ είναι υπό εξέταση και από άλλες ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο.

health.in.gr

Copy link
Powered by Social Snap