Εκτύπωση άρθρου

Χειρότερη γνωστική λειτουργία

Οι μεγάλες διακυμάνσεις της LDL («κακής») χοληστερόλης μπορεί να σχετίζονται με χειρότερη γνωστική λειτουργία στους ηλικιωμένους, σύμφωνα με ολλανδική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Circulation.

Επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου Λέιντεν στην Ολλανδία, με επικεφαλής τον Ροελοφ Σμιτ, διδακτορικό φοιτητή, μελέτησε στοιχεία για 4.428 άτομα από την Σκοτία, την Ιρλανδία και την Ολλανδία, 70-82 ετών, που είχαν πάρει μέρος στην μελέτη PROspective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk.

Οι συμμετέχοντες, είτε είχαν προϋπάρχουσα αγγειακή νόσο ή διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν τη νόσο, λόγω ιστορικού υπέρτασης, καπνίσματος ή διαβήτη.

Οι επιστήμονες μελέτησαν τη σχέση των διακυμάνσεων της LDL χοληστερόλης και τεσσάρων γνωστικών παραμέτρων (ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, λεκτική μνήμη άμεση και μετά από 20 λεπτά και επιλεκτική προσοχή).

Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι, όσο μεγαλύτερες οι διακυμάνσεις της LDL χοληστερόλης, τόσο χαμηλότερη γνωστική επίδοση.

Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες με την μεγαλύτερη διακύμανση της «κακής» χοληστερόλης χρειάστηκαν 2.7 δευτερόλεπτα επιπλέον, κατά μέσο όρο, για να τελειώσουν το γνωστικό τεστ που τους ζητούσε να ονομάσουν το χρώμα του μελανιού που είχε χρησιμοποιηθεί για να γραφεί το όνομα ενός χρώματος (π.χ. η λέξη μπλε γραμμένη με κόκκινο χρώμα), συγκριτικά με άτομα που παρουσίαζαν ελάχιστη διακύμανση.

«Αν και αυτό εκ πρώτης μοιάζει ασήμαντο, σε πληθυσμιακό επίπεδο είναι σημαντικό. Και μάλιστα να αναφέρουμε ότι ο συσχετισμός ίσχυε ακόμα και όταν συνυπολογίσαμε τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης ή την χρήση στατίνων για τον έλεγχό της» εξηγεί ο Σμιτ.

Να σημειωθεί ότι, οι ερευνητές παρατήρησαν ακόμα πως οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις τιμές της LDL χολήστερόλης σχετίστηκαν με χαμηλότερη αιματική κυκλοφορία στον εγκέφαλο και μεγαλύτερο φορτίο υπερευαισθήσιας της λευκής ουσίας, κάτι που έχει σχετιστεί με την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία.

«Σε κάθε περίπτωση η μελέτη τεκμηριώνει ότι η διακύμανση της LDL χοληστερόλης έχει σημασία για την νευρογνωστική λειτουργία του ανθρώπου. Και για πρώτη φορά αποδεικνύουμε ότι η υγεία του εγκεφάλου δεν επηρεάζεται μόνο από την μέση τιμή της LDL αλλά και από το πόσο διαφέρουν τα επίπεδα της από μέτρηση σε μέτρηση» καταλήγει ο Σμιτ.

Ο καθηγητής Καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν και συγγραφέας της μελέτης Βουτερ Τζουκεμα, συμπληρώνει ότι «η διακύμανση της τιμής της LDL μπορεί να είναι απόρροια της διατροφής, της γυμναστικής, των στατίνων και άλλων παραγόντων. Επίσης, μπορεί να αντανακλούν την εξασθενημένη ομοιόσταση, λόγω ηλικίας ή υποκείμενης νόσου».

Μαίρη Μπιμπή

health.in.gr

Copy link
Powered by Social Snap