Εκτύπωση άρθρου

Εντείνεται σταθερά το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα, με τις γεννήσεις ανά έτος να μειώνονται σταθερά, καθώς βρίσκονται κάτω από τις 100.000 ετησίως από το 2012 ακόμα.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι γεννήσεις το 2014 ανήλθαν στις 92.149 (47.384 αγόρια, 44.765 κορίτσια), επιδεικνύοντας μείωση από το 2013, πρώτο έτος με γεννήσεις κάτω των 100.000, όταν είχαν ανέλθει στις 94.134.

Βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, από το 1932 (185.523 γεννήσεις) που άρχισαν να κρατούνται στοιχεία και μετά, η πορεία φαίνεται να είναι σε γενικές γραμμές σταθερά φθίνουσα από το 1980 (148.134) και μετά (αν και γενικότερη τάση μείωσης, με διακυμάνσεις, φαίνεται από το 1967 και μετά- ενώ αξίζει να σημειωθεί πως μια μικρή ανοδική «έκρηξη» παρατηρήθηκε μεταξύ του 2001 και του 2008, οπότε και άρχισε ξανά η μείωση), ενώ αν πάει κανείς ακόμα πιο πίσω, έτη με ρεκόρ γεννήσεων ήταν το 1932-1938, με υψηλότερο όλων το 1934 (208.929 γεννήσεις).

Όπως υποδεικνύουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η φυσική μεταβολή του πληθυσμού (η μεταβολή που οφείλεται μόνο στη διαφορά των θανάτων από τις γεννήσεις ζώντων, χωρίς να συνυπολογίζεται η μετανάστευση) παρουσίασε το 2014 αρνητική εξέλιξη, με φυσική μείωση του πληθυσμού κατά 21.592 άτομα.

Το 2014 καταγράφηκαν 79.975 γεννήσεις από Ελληνίδες (ποσοστό 86,8%) και 12.173 από αλλοδαπές (ποσοστό 13,2%). Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2013 ήταν 80.940 (ποσοστό 86,0%) από Ελληνίδες μητέρες και 13.194 (ποσοστό 14,0%) από αλλοδαπές. Η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση, το 2014, ήταν 31,0 έτη, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2013, που η αντίστοιχη μέση ηλικία ήταν 30,9 έτη. Οι γεννήσεις εκτός γάμου το 2014 σε απόλυτους αριθμούς, παρουσίασαν αύξηση 13,1% σε σχέση με το 2013 και ανήλθαν σε 7.165 (ποσοστό 7,8% επί του συνόλου των γεννήσεων) από 6.337 (ποσοστό 6,7% επί του συνόλου των γεννήσεων) που ήταν το 2013.

Οι θάνατοι, κατά το 2014, παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7% και ανήλθαν σε 113.740, (58.132 άντρες και 55.608 γυναίκες) έναντι 111.794, (57.627 άντρες και 54.167 γυναίκες) που ήταν το 2013. Η μέση ηλικία κατά τον θάνατο, κατά το 2014, ανήλθε στα 75,5 έτη για τους άνδρες και στα 81,2 έτη για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2013, (για τους άνδρες το 2013 ήταν 75,2 έτη και για τις γυναίκες ήταν 80,8 έτη).

Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,69 το 2013, αυξήθηκε στο 3,75 κατά το 2014.

Ο δείκτης νεογνικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) το 2014 παρέμεινε στο 2,63, όσο ακριβώς ήταν το 2013 και ο δείκτης περιγεννητικής θνησιμότητας (γεννήσεις νεκρών και θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης της μιας εβδομάδας ανά 1.000 γεννήσεις) το 2014 μειώθηκε στο 5,66 από 5,79 το 2013.

Γάμοι και σύμφωνα συμβίωσης

Οι γάμοι, κατά το 2014, ανήλθαν σε 53.105, έναντι 51.265 το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6%. Οι πολιτικοί γάμοι ήταν περισσότεροι σε σχέση με τους θρησκευτικούς. Συγκεκριμένα σε σύνολο 53.105 γάμων, οι θρησκευτικοί ήταν 26.190 και οι πολιτικοί 26.915 . Η μέση ηλικία των γυναικών κατά τον πρώτο γάμο, για το 2014, ήταν 30,2 έτη ενώ το 2013 ήταν 29,9. Η αντίστοιχη μέση ηλικία των ανδρών για το 2014 ήταν 32,9 έτη ενώ το 2013 ήταν 32,7. Σημειώνεται ότι στο σύνολο των 53.105 γάμων, οι γυναίκες που τέλεσαν πρώτο γάμο ήταν 46.860, ενώ οι άντρες ήταν 46.337.

Τέλος, τα σύμφωνα συμβίωσης το 2014 αυξήθηκαν κατά 170,7% σε σχέση με το 2013 . Για τη χρονική περίοδο από το 2009 (πρώτο έτος εφαρμογής τους) έως το 2014, τα Σύμφωνα Συμβίωσης ανήλθαν κατ’ έτος σε 161, 180, 185, 314, 581 και 1.573 αντίστοιχα, δηλαδή καταγράφηκαν συνολικά 2.994 σύμφωνα συμβίωσης στο σύνολο της χώρας.

Μετανάστευση

Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζουν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη μετανάστευση: Οι εξερχόμενοι μετανάστες το 2014 ανήλθαν στους 106.804, σημειώνοντας μείωση από το 2013 (117.094), το οποίο είχε ακολουθήσει το «ζενίθ» το 2012 (124.694). Η πορεία παρατηρείται γενικότερα από το 2008 (43.044) και μετά, με μια απότομη εκτίναξη το 2011 (92.404, τη στιγμή που το 2011 ήταν 62.041).

Κώστας Μαυραγάνης
HuffPost Greece

Copy link
Powered by Social Snap