Εκτύπωση άρθρου

H έκθεση των εμβρύων και των βρεφών σε φυτοφάρμακα συσχετίζεται με τον ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος σύμφωνα με νέα έρευνα

Η έκθεση σε κοινά γεωργικά παρασιτοκτόνα πριν από τη γέννηση ενός παιδιού και κατά το πρώτο έτος της ζωής του συνδέεται με ένα μικρό έως μέτρια αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος, σε σύγκριση με τα βρέφη που δεν έχουν υποστεί τέτοια έκθεση, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The BMJ.

Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα κοινά φυτοφάρμακα μπορούν να επηρεάσουν την φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου και ότι η περιβαλλοντική έκθεση κατά την πρώιμη ανάπτυξή του αυξάνει τον κίνδυνο για Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στα παιδιά.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, λοιπόν, αποφάσισαν να καλύψουν το κενό που υπάρχει στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. Έτσι, χρησιμοποίησαν εθνικά μητρώα για να εντοπίσουν 2.961 ασθενείς με διάγνωση για Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, στους οποίους περιλαμβάνονταν 445 με ΔΑΦ που συνοδεύονταν διανοητική αναπηρία και άλλους 35.370 υγιείς ανθρώπους με ίδιο έτος γέννησης και φύλο ως ομάδα ελέγχου. Οι συμμετέχοντες είχαν γεννηθεί μεταξύ 1998 και 2010 στην Καλιφόρνια, μια ιδιαίτερα γεωργική περιοχή, ενώ το 80% αυτών ήταν άνδρες.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα από το Καταστατικό Χρήσης Φυτοφαρμάκων της Καλιφόρνια ενσωματώθηκαν σε ένα εργαλείο του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών για την αξιολόγηση των προγεννητικών και των βρεφικών εκθέσεων σε 11 κοινώς χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα, τα οποία επελέγησαν λόγω της υψηλής συχνότητας χρήσης τους και των στοιχείων που δείχνουν τοξικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Αφού προσάρμοσαν τα δεδομένα σε παράγοντες που θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, οι ερευνητές διαπίστωσαν μια μέτρια αύξηση του κινδύνου εμφάνισης Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος μεταξύ των παιδιών που εκτέθηκαν σε διάφορα φυτοφάρμακα πριν από τη γέννηση και κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ζωής τους σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη σε αυτά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και διανοητική αναπηρία, που αντιπροσωπεύει την πιο σοβαρή πτυχή του φάσματος του αυτισμού.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται για μια παρατηρητική μελέτη και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εδραιώσει συμπεράσματα, με τους ερευνητές να επισημαίνουν και ορισμένους περιορισμούς της, όπως η εξάρτηση από τα αρχεία ασθενών για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαγνώσεις και η αδυναμία εξέτασης κλινικών αποτελεσμάτων.

Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η μελέτη αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη που έχει ερευνήσει τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και τα φυτοφάρμακα και τα ευρήματά της υποστηρίζουν τις προηγούμενες έρευνες στον τομέα αυτό, ζητώντας, πάντως, περαιτέρω μελέτες που θα διερευνούν τους βασικούς μηχανισμούς ανάπτυξης του αυτισμού.

Τέλος, οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι τα ευρήματά τους υποστηρίζουν τις προσπάθειες για την πρόληψη της έκθεσης σε φυτοφάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με στόχο την προστασία του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου ενός παιδιού.
ygeiamou.gr

Copy link
Powered by Social Snap