Εκτύπωση άρθρου

Εξίσου αποτελεσματικά με τα ηρεμιστικά

Στο αναπάντεχο συμπέρασμα ότι τα tablets μπορούν να έχουν την ίδια επίδραση με τα ηρεμιστικά στα παιδιά που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση που απαιτεί γενική αναισθησία, κατέληξαν γάλλοι ερευνητές. Η μελέτη τους παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας στο Χονγκ Κονγκ (28/8 – 2/9).  

Συγκεκριμένα, επιστημονική ομάδα του Νοσοκομείου Παίδων της Λυόν στη Γαλλία παρατήρησε ότι όταν επέτρεπαν στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν ταμπλέτες για την απόσπαση της προσοχής τους πριν από την διενέργεια του χειρουργείου, τα επίπεδα του άγχους τους μειώνονταν εξίσου αποτελεσματικά με την χορήγηση ηρεμιστικών. Επιπλέον, η γονική ικανοποίηση και η ποιότητα της επαγόμενης αναισθησίας ήταν υψηλότερη όταν τα παιδιά είχαν ασχοληθεί με τα tablet τους.

Στόχος της μελέτης ήταν να συγκριθούν οι επιπτώσεις της μιδαζολάμης (ηρεμιστικού που χορηγείται συνήθως πριν από γενική αναισθησία) με κατάλληλες για την παιδική ηλικία εφαρμογές (apps) σε παιδιά 4-10 ετών, κατά τη διάρκεια και μετά από χειρουργείο ημέρας. Το άγχος καταγράφηκε τόσο στα παιδιά, όσο και στους γονείς τους.

Τα παιδιά με τυχαία επιλογή εντάχθηκαν σε μια από δύο ομάδες, δηλαδή να πάρουν μιδαζολάμη (54) ή να ασχοληθούν με το tablet (58). Η πρώτη ομάδα έλαβε 0,3 mg/kg από το στόμα ή πρωκτικώς, ενώ στην δεύτερη ομάδα επετράπη η χρήση της έξυπνης συσκευής 20 λεπτά πριν την γενική αναισθησία.

Το επίπεδο άγχους του παιδιού μετρήθηκε στην κλίμακα m-YPAS από δύο ανεξάρτητους ψυχολόγους σε τέσσερις φάσεις της μελέτης: κατά την αύξηση στο νοσοκομείο, κατά το στάδιο του αποχωρισμού από τους γονείς, κατά τη διάρκεια χορήγησης της γενικής αναισθησίας και κατά την φάση ανάνηψη μετά το χειρουργείο.

Το άγχος των γονιών αξιολογήθηκε βάσει του σκορ STAI κατά τις ίδιες φάσεις, εκτός της χορήγησης της αναισθησίας, αφού δεν ήταν παρόντες. Οι αναισθησιολόγοι βαθμολόγησαν από το 0 (καμιά ικανοποίηση) μέχρι το 10 (πολύ ικανοποιημένοι) την ποιότητα εισαγωγής της αναισθησίας.

Στη συνέχεια, 30 λεπτά μετά την χορήγηση στο παιδί της τελευταίας δόσης της αναισθητικής ουσίας ναλβουφίνη ή 45 λεπτά μετά την άφιξη στην μονάδα ανάνηψης, τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην χειρουργική πτέρυγα όπου εκτιμήθηκε και πάλι το γονεϊκό και το παιδικό άγχος για τελευταία φορά. Επίσης, αξιολογήθηκαν τυχόν αλλαγές στην συμπεριφορά μετά το χειρουργείο.

Από την επεξεργασία των δεδομένων οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα άγχους σε γονείς και παιδιά ήταν όμοια και στις δύο ομάδες. Επίσης, γονείς και αναισθησιολόγοι αξιολόγησαν πιο ικανοποιητική την αναισθησία στην ομάδα χρήσης των tablet.

«Η μελέτη δείχνει ότι, το άγχος σε γονείς και παιδιά πριν την γενική αναισθησία αντιμετωπίζεται εξίσου καλά είτε με τη χρήση του tablet, είτε με χορήση ηρεμιστικής ουσίας. Όμως, η ποιότητα της χορηγούμενης αναισθησίας, καθώς και η ικανοποίηση των γονιών ήταν καλύτερα στην ομάδα του tablet. Συνεπώς, η χρήση έξυπνων συσκευών μπορεί να αποτελέσει ένα μη φαρμακολογικό εργαλείο που μειώνει το περιχειρουργικό στρες χωρίς ηρεμιστική δράση στις παιδιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις» υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα της μελέτης.

Μαίρη Μπιμπή

health.in.gr

Copy link
Powered by Social Snap