fobia child
Εκτύπωση άρθρου

Η ψυχολόγος-παιδοψυχολόγος και συγγραφέας κ. Αλεξάνδρα Καππάτου αναλύει:

Oι περισσότεροι από μας, σε αρκετές στιγμές της ζωής μας, έχουμε νιώσει φό­βο, κυρίως όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια κα­­τάσταση ή κάποιο πραγματικό γεγονός δυσάρεστο ή και απει­λη­τικό για την ασφάλειά μας. O φόβος είναι μια φυ­σιολογική αντίδραση προσαρμογής, ένα δώρο της φύ­σης, που έχει στόχο να μας κινητοποιεί για να αντι­δρού­με σε πε­ρι­στάσεις που εγκυμονούν κινδύ­νους. Όταν, λοιπόν, α­ξιο­λογούμε κάποια κατάσταση ως επι­κίνδυνη, τότε ένας ολόκληρος μηχανισμός από σω­ματικά ερεθίσματα μπαί­νει σε άμεση λειτουργία και μας βοηθά να απο­φεύγουμε τον πραγματικό κίνδυνο. Όλα τα παιδιά έχουν ανεπτυγμένο αυτόν το σωτήριο μηχανισμό του φόβου και είναι μάλλον φυ­σιο­­λογικό να φοβούνται διάφορα ερεθίσματα, ανά­λογα με το στάδιο ανάπτυξής τους. Η ψυχολόγος-παιδοψυχολόγος και συγγραφέας αρκετών βιβλίων μεταξύ των οποίων τα “Οι γονείς κάνουν τη διαφορά”, “Μεγαλώστε ευτυχισμένα παιδιά”, “Οι γονείς χωρίζουν” και “Παιδιά στην εφηβεία, γονείς σε κρίση”, κυρία Αλεξάνδρα Καππάτου αναλύει.

Φόβοι των παιδιών ανά ηλικία

Tο νεογέννητο, ό­ταν έρ­χεται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, πα­ρουσιάζει με το κλάμα του μια αντίδραση φόβου σε ισχυρούς θο­ρύβους.

Kατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας αναπτύσσονται στα παιδιά αρκετοί φόβοι που συν­δέονται κυρίως με κα­ταστάσεις ή ερεθίσματα που τους δη­μιουργούν ανασφάλεια. Tέτοια ερεθίσματα μπορεί να είναι τα μεγάλα ζώα, οι σκύλοι, οι μάγισσες, το σκο­τάδι, οι δυνατοί θόρυβοι, ο γιατρός.

Συγκεκριμένα:

0-2 χρόνια. Φοβάται τους δυνατούς ήχους ή θορύβους, τον αποχωρισμό από τους γονείς του, τους ξένους όταν το πλησιάζουν, τα μεγάλα αντικείμενα.

2-4 χρόνων. Φοβάται τα ζώα, τα έντομα, τους δυνατούς θορύβους, να μένει μόνο του, το μπάνιο, την εκπαίδευση της τουαλέτας, τα τέρατα, τα φαντάσματα.

4-6 χρόνων. Φοβάται τον ύπνο, το σκοτάδι, τα τέρατα, δείχνει συστολή προς τους αγνώστους, φόβο για την απώλεια ενός γονιού, φόβο για το διαζύγιο.

Mετά τα 6 χρόνια, οι φόβοι αγγίζουν την καθημερινή ζωή. Tο παι­δί φοβάται μήπως χτυπήσει, να μείνει μόνο του στο σπίτι, τις καταιγίδες ενώ πα­ράλληλα παρουσιάζεται ο φόβος για το θάνατο κά­­ποιου από τους γονείς του.

Aπό τα 8-9 χρόνια οι φό­βοι βαθμιαία ελαττώνονται. Οι φόβοι του έχουν πιο ορθολογική βάση. Νιώθει φόβο για το πώς θα τα πάει στο σχολείο, για την απόρριψη από τα συνομήλικα παιδιά, ανησυχεί περισσότερο για το θάνατο, τους κλέφτες, τον πόλεμο.

Μέχρι τα 11 χρόνια και τα αγόρια και τα κορίτσια τείνουν να εκπροσωπούνται ισότιμα στους φόβους.

Μετά τα 11 χρόνια τα αγόρια μειώνουν πιο γρήγορα τους φόβους τους από τα κορίτσια. Υπολογίζεται ότι 90% των παιδιών ηλικίας 2-14 χρόνων παρουσιάζουν τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο φόβο που είναι φυσιολογικός.

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμε­σα στα παιδιά ως προς το βαθμό που βιώνουν τους φό­βους τους αλλά και τους τρόπους που τους εκφράζουν. Έ­τσι, ενώ κάποια παιδιά μπορεί να είναι επικίνδυνα τολμηρά, άλλα είναι τόσο φοβισμένα, που η δειλία τους δυσχεραίνει την ομαλή ανάπτυξή τους. Στα παιδιά όλων των ηλικιών μπορεί να αυξηθούν οι φόβοι τους σε φάσεις πίεσης, όπως όταν έρχεται νέο μωρό στην οικογένεια, όταν υπάρχει διαζύγιο των γονιών ή εντάσεις και φασαρίες.

News.gr 

https://www.news.gr/gynaika/paidi-oikogeneia/article/194013/oi-fovoi-ton-paidion.html

Copy link
Powered by Social Snap