2911697_0
Εκτύπωση άρθρου

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εφετινού Μηχανογραφικού Δελτίου – Οι 50 σχολές με τις περισσότερες πρώτες προτιμήσεις
Σε μια φάση και χωρίς περιορισμό στις σχολές επιλογής τους, θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα ΑΕΙ της χώρας το εφετινό τους μηχανογραφικό, όπως ξεκαθαρίστηκε για μια ακόμα φορά χθες, με τις τελευταίες οδηγίες του υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο υπολογισμού της ΕΒΕ και τα μηχανογραφικά.

Θα μπορέσουν επίσης να συμπληρώσουν και το λεγόμενο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο που υποβάλλεται από τελειόφοιτους και υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν θέση καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ

Διπλό μηχανογραφικό από το 2022
Στις πανελλήνιες του 2022 όμως, εφόσον βέβαια το σύστημα παραμείνει ως έχει, οι σημερινοί μαθητές της Β’ Λυκείου θα κληθούν να καταθέσουν διπλό μηχανογραφικό, το πρώτο με καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των δηλώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου.

Στο δεύτερο μηχανογραφικό (β φάσης) οι υποψήφιοι (θα) μπορούν να δηλώνουν όσα τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του επιστημονικού πεδίου, στο οποίο έχουν πρόσβαση, εφόσον επιτυγχάνουν την Ε.Β.Ε χωρίς περιορισμό επιλογών, προκειμένου να διεκδικήσουν τις θέσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης. Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης θα μπορούν να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για τα ΙΕΚ

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415, όταν ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ανήλθε σε 77.970, ενώ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε 78.335. Ο αριθμός των εισακτέων στο μεγαλύτερο μέρος των σχολών παραμένει ο ίδιος και σε κάθε περίπτωση οι Σχολές που ξεπερνούν την διαφορά των 50 φοιτητών και άνω είναι πολύ λίγες. Τη μεγαλύτερη «θετική» διαφορά παρουσιάζει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα Γρεβενά όπου φέτος αναμένεται να δεχτεί 150 περισσότερους υποψηφίους σε σχέση με πέρσι, καθώς και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρίνιο, το οποίο θα δεχτεί φέτος 100 περισσότερους υποψηφίους. Στον αντίποδα, την μεγαλύτερη «αρνητική» διαφορά παρουσιάζει το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς όπου φέτος θα δεχτεί 88 λιγότερους φοιτητές σε σχέση με το 2020.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τι ισχύει για τα Μηχανογραφικά

  1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1ης ΦΑΣΗΣ.
    Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) 1ης Φάσης από τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, γίνεται μετά από την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων. Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2020-2021 η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης μπορεί να εκκινήσει πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων. Στο μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης οι υποψήφιοι δηλώνουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των δηλώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου. Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2020-2021 δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων που μπορούν να δηλωθούν. Προϋπόθεση δήλωσης στο Μ.Δ. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης.
  2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2ης ΦΑΣΗΣ
    Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους στο μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης). Στο μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης είναι δυνατόν να δηλωθούν, χωρίς περιορισμό επιλογών, σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του επιστημονικού πεδίου, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι, εφόσον επιτυγχάνουν την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης. Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης εκκινεί από το σχολικό έτος 2021-2022.
  3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ.
    Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται από τους τελειόφοιτους και τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εκάστοτε σχολικού έτους, κατά την περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης. Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται από τελειόφοιτους και υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν θέση καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ.. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης όσο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος άρσης της ισοβαθμίας, καθώς και ο χρόνος, τόπος και τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..
  4. Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις καταρτιζόμενων σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., οι οποίες διατίθενται προς κάλυψη με τη διαδικασία υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α΄254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..

Οι θέσεις καταρτιζόμενων που διατίθενται προς κάλυψη με την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου και παραμένουν κενές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διατίθενται προς κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ

Οι σχολές που προτίμησαν πέρυσι
Σύμφωνα με μελέτη του Χρήστου Κάτσικα, πέρυσι οι υποψήφιοι, ειδικά αυτοί που βρέθηκαν στην υψηλότερη βαθμολογική κλίμακα, επέλεξαν στην κορυφή του μηχανογραφικού δελτίου τμήματα με ισχυρά πτυχία όπως Νομικής, Ιατρικής καθώς και Πολυτεχνικές και Οικονομικές σχολές.

Ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων – σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν στους υποψηφίους που διαγωνίστηκαν με το νέο σύστημα εξετάσεων – βρέθηκαν και οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, τμήματα Ναυτιλιακών σπουδών καθώς επίσης τα τμήματα Ψυχολογίας αλλά και Αστυνομικές σχολές που προσφέρουν ευοίωνες προοπτικές στον επαγγελματικό «στίβο».

Στην κορυφή των πρώτων προτιμήσεων πάντως, βρέθηκε η Ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ την οποία επέλεξαν 1.985 υποψήφιοι και ακολούθησε η Νομική σχολή του ίδιου πανεπιστημίου με 1.822 πρώτες προτιμήσεις.

Η σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είχε την υψηλότερη ζήτηση μεταξύ των πολυτεχνικών τμημάτων με 1.550 πρώτες προτιμήσεις.

Αμέσως μετά συναντάμε το τμήμα Ψυχολογίας (ΕΚΠΑ) με 1.535 το οποίο διαχρονικά συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό υψηλόβαθμων υποψηφίων.

Υψηλή ήταν η ζήτηση και σε ορισμένες οικονομικές σχολές όπως στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του Οικονομικού Πανεπιστήμιου (1.195 πρώτες προτιμήσεις) αλλά και στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (889).

776 επέλεξαν ως πρώτη προτίμηση το Παιδαγωγικό Αθήνας ενώ συνολικά το τμήμα επιλέχθηκε από 12.985 υποψηφίους.

Αντίστοιχα, το Παιδαγωγικό στο Αριστοτέλειο επέλεξαν ως πρώτη προτίμηση 555 υποψήφιοι.

Η σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας επιλέχθηκε στην κορυφή του μηχανογραφικού από 596 υποψηφίους ενώ τη σχολή Αστυφυλάκων «ψήφισαν» 261 άτομα.

Σχεδόν 500 υποψήφιοι επέλεξαν τη σχολή Ανθυποπυραγών ενώ υψηλή ήταν η ζήτηση, σε σχέση και με τον μικρό αριθμό θέσεων, σε Στρατιωτικές σχολές.

Συγκεκριμένα, 349 επέλεξαν ως πρώτη προτίμηση το Οικονομικό (ΣΣΑΣ), 246 τη σχολή Ικάρων (Μηχανικοί) και 201 τη σχολή Ευελπίδων (ΟΠΛΑ).

ΟΙ 50 ΣΧΟΛΕΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020

ΣΧΟΛΕΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

787

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

408

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

632

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

660

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

1.048

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

329

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

462

ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

858

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ

336

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

555

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

857

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

342

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

1.170

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

596

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

414

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

400

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

524

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

571

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

449

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

929

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

1.985

ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

1.822

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

776

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

864

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

393

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

358

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

443

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ

1.535

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

506

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

1.550

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

930

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

335

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

638

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

1.195

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

593

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

419

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

634

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

889

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

556

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

362

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

688

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

368

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

346

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

353

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

537

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

630

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

530

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ

410

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

470

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

349

https://www.alfavita.gr/
Copy link
Powered by Social Snap