Εκτύπωση άρθρου

Από την Αλεξάνδρα Καππάτου, Ψυχολόγο – Παιδοψυχολόγο

Oι γονείς δυσκολεύονται, πολλές φορές δικαιολογημένα, να δείξουν εμπιστοσύνη στους εφήβους τους. Σε κά€ποιες περιπτώσεις, όμως, είναι υπερβολικοί. Tα παιδιά από τη δική τους πλευρά θέλουν όλο και περισσότερες ελευθερίες· και ζητούν πάντα κάτι παραπάνω σε ζωτικό χώρο και δυνατότητες λήψης αποφάσεων.
Oι ισορροπίες είναι λεπτές και δύσκολες. Όλα εξαρτώνται ουσιαστικά από την ωριμότητα του παιδιού. Πολλά παιδιά διεκδικούν παραπάνω ελευθερίες με το επιχείρημα ότι ήδη τις απολαμβάνουν τα μέλη της παρέας τους ή οι συμμαθητές τους. Aν όντως ισχύει αυτό, θα πρέπει να επανεξε-τάσετε την πολιτική σας στο ζήτημα αυτό.

Eίναι δύσκολο όλοι οι συμμαθητές και οι φίλοι του να έχουν ανεύθυνους γονείς, ή το δικό σας παιδί να είναι πιο ανώριμο απ’ όλα.  Tο πιθανότερο όμως είναι ότι μάλλον εσείς υπερβάλλετε στους φόβους σας. Eξετάστε το ενδεχόμενο, λοιπόν, να έχει δίκιο το παιδί σας και κάντε ένα πείραμα να εκχωρήσετε παραπάνω ελευθερίες για να δείτε πώς θα ανταποκριθεί.

Τι σας προτείνω

H καλύτερη προσέγγιση στο ζήτημα των ελευθεριών και των πρωτοβουλιών είναι η στα-διακή εκχώρησή τους, ανάλογα με την ωριμότητα του παιδιού, αλλά με την επισήμανση ότι δεν αποτελούν κεκτημένο. Σε περίπτωση που το παιδί κάνει κακή διαχείριση των νέων «προνομίων», ο γονιός θα πρέπει να τα ανακαλέσει. 

Στις διαμάχες με το παιδί δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνετε διαρκώς ότι έχετε εμπιστοσύ-νη στο ίδιο αλλά όχι στους άλλους – λ.χ. στις παρέες του ή στους ξένους.

Aυτή η φράση δεν μπορεί να αμβλύνει την ανάγκη του παιδιού για μεγαλύτερη ελευθερία. Θα σας αντιγυρίσει ότι έχει την ωριμότητα να αντιμετωπίζει καταστάσεις και ότι, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν οι άλλοι, το ζήτημα εντοπίζεται στο κατά πόσο εμπιστεύεστε τις δικές του δυνατότητες να αντιδράσει σωστά. Aυτή εξάλλου είναι και η αλήθεια.

Εξηγήστε στο παιδί ότι του δείχνετε την εμπιστοσύνη που αναλογεί στην ηλικία του, αλλά δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε σαν 20χρονο, αφού απλούστατα ακόμη δεν είναι.

Bεβαιωθείτε πάντως ότι δεν του στερείτε βασικές για την ηλικία του ελευθερίες. Oι μεγάλοι περιορισμοί δεν αφήνουν στο παιδί το περιθώριο να αναπτύξει την προσωπικότητά του και να κάνει τα λάθη του. Όσο κι αν ανησυχείτε για αυτά τα λάθη, είναι αδύνατον να το προ-στατεύσετε από αυτά.

Kατά συνέπεια, πρέπει να αποδεχτείτε το δικαίωμα του εφήβου να διαπράττει σφάλματα και να μαθαίνει από αυτά.

Copy link
Powered by Social Snap