Εκτύπωση άρθρου

Την 29η Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η δοκιμασία δεξιοτήτων για τους μαθητές και τις μαθήτριες που επιθυμούν να εισαχθούν στα πρότυπα γυμνάσια και λύκεια, ενώ στις 25 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα πειραματικά.

Όσον αφορά τα πρότυπα σχολεία, οι εξεταζόμενοι θα αξιολογηθούν σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο δημοτικό (για τους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στο γυμνάσιο) και στο γυμνάσιο (για όσους επιθυμούν να εισαχθούν στο λύκειο), σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

Αναλυτικότερα, στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κλπ) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων, κυρίως της καθημερινής ζωής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει εξεταστέα ύλη και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Επίσης οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία.

Μάλιστα, εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Μαΐου θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα, για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων, καθώς και των εκπαιδευτικών. Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ωστόσο, η προθεσμία υποβολής δεν έχει οριστεί ακόμα.

Οι κληρώσεις για τα πειραματικά
Σχετικά με τα πειραματικά σχολεία, η επιλογή των μαθητών στα πειραματικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια θα γίνει με κλήρωση.

Για τα πειραματικά νηπιαγωγεία και δημοτικά, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του νηπιαγωγείου θα εγγραφούν, εφόσον το επιθυμούν, στο συνδεδεμένο δημοτικό, ενώ η εισαγωγή των μαθητών για την πλήρωση των κενών θέσεων της Α΄δημοτικού θα γίνει με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Για τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία που συνδέονται με Πειραματικά Γυμνάσια οι απόφοιτοι του δημοτικού θα εγγραφούν, εφόσον το επιθυμούν, στο συνδεδεμένο γυμνάσιο, ενώ η εισαγωγή των μαθητών για την πλήρωση των κενών θέσεων της Α΄ Γυμνασίου θα γίνει με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη Πειραματικών Λυκείων, συνδεδεμένων με Πειραματικά Γυμνάσια.

Όπως ορίζει σχετική εγκύκλιος, στα Πειραματικά Γυμνάσια, τα οποία μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς θα χαρακτηρισθούν ως πρότυπα, και μέχρι σήμερα συνδέονται με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, θα μπορούν να εγγράφονται, εφόσον το επιθυμούν, οι απόφοιτοι του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου, ενώ η εισαγωγή των μαθητών για την πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων της Α’ Γυμνασίου θα γίνει με τη διαδικασία (τεστ) δεξιοτήτων στις 29 Ιουνίου 2020.

Ομοίως στα Πειραματικά Λύκεια, τα οποία μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς χαρακτηρισθούν ως πρότυπα, και κατά την αποστολή του παρόντος συνδέονται με Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο, εγγράφονται, εφόσον το επιθυμούν, οι απόφοιτοι του συνδεδεμένου γυμνασίου, ενώ η εισαγωγή των μαθητών για την πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων της Α’ Λυκείου θα γίνει με τη διαδικασία (τεστ) δεξιοτήτων στις 29 Ιουνίου 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών στην κλήρωση θα γίνει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και εντός προθεσμίας που θα ορισθεί αργότερα. Η ανωτέρω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουνίου 2020 ηλεκτρονικά.

Τέλος, όσον αφορά την εισαγωγή μαθητών για την πλήρωση των κενών θέσεων σε όλες τις τάξεις των Πειραματικών Σχολείων (νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων), οι οποίες τυχόν προκύψουν μετά την πλήρωση εκείνων της πρώτης εγγραφής, θα γίνει με κλήρωση, την έβδομη ημέρα έναρξης του σχολικού έτους 2020-21.

https://www.newsbeast.gr/
Copy link
Powered by Social Snap