Εκτύπωση άρθρου

Αρκετά καλές προοπτικές για πολλά τμήματα

Κατά το παρελθόν υπήρχε προκατάληψη των μαθητών για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πολλοί προτιμούσαν να επιλέξουν ένα τμήμα ακόμα και χαμηλόβαθμο των ΑΕΙ παρά να φοιτήσουν σε ένα τμήμα των ΤΕΙ. Ειδικά στην περιφέρεια παρατηρείται ακόμα και σήμερα, κυρίως από τη μεριά των γονιών, να μην επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους για σπουδές εάν περάσουν σε ένα τμήμα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα σήμερα όσον αφορά τα ΤΕΙ; Ποια η στάση των μαθητών απέναντί τους;

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας πλέον υπάρχουν πολλοί μαθητές που έχουν ως πρώτη τους επιλογή τα ΤΕΙ. Οι μαθητές ενημερώνονται διαρκώς μέσω των συμβούλων, του διαδικτύου και πλέον γνωρίζουν ότι υπάρχουν τμήματα των ΤΕΙ με προοπτικές που ίσως να είναι και καλύτερες από αυτές πολλών ΑΕΙ.

Βέβαια, στην αύξηση των πρώτων προτιμήσεων για τμήματα των ΤΕΙ ιδίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχει συνδράμει και η οικονομική κρίση. Πλέον πολλές οικογένειες δεν έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν οικονομικά τις σπουδές των παιδιών τους, σε περίπτωση που εισαχθούν σε ένα τμήμα των ΑΕΙ στην περιφέρεια. Το παραπάνω γεγονός οδηγεί μεγάλο αριθμό υποψηφίων σε ΤΕΙ που έχουν παραπλήσιο γνωστικό αντικείμενο με τα τμήματα των ΑΕΙ.

Ακολούθως παραθέτουμε κάποια στοιχεία τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ με παραπλήσιο γνωστικό αντικείμενο και επαγγελματικά δικαιώματα:

Διαιτολόγος ΑΕΙ και Διαιτολόγος ΤΕΙ

Διαιτολογικό κέντρο ή γραφείο μπορούν να ανοίξουν και οι πτυχιούχοι του τμήματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και οι απόφοιτοι των ΤΕΙ. Πολλοί υποψήφιοι από τη Βόρεια Ελλάδα επιλέγουν το τμήμα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Κοινωνικός Λειτουργός ΑΕΙ και Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕΙ

Το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού μπορεί να το ασκήσει ένας απόφοιτος των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ άλλα και ένας απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με εισαγωγική κατεύθυνση την Κοινωνική Διοίκηση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι απόφοιτοι και των ΑΕΙ και των ΤΕΙ έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα. Μάλιστα από τον πίνακα που παραθέτουμε διαπιστώνει κανείς ότι το τμήμα του ΤΕΙ Αθηνών έχει περισσότερες πρώτες προτιμήσεις από το τμήμα της Κομοτηνής και αρκετά υψηλότερη βάση επιλογής. Η οικονομική κρίση και τα κοινά επαγγελματικά δικαιώματα πιθανόν να οδηγούν περισσότερους μαθητές στο τμήμα του ΤΕΙ από το τμήμα του ΑΕΙ.

Νοσηλευτής ΑΕΙ και Νοσηλευτής ΤΕΙ

Τα ίδια περίπου επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι απόφοιτοι νοσηλευτικής τόσο των τμημάτων των ΑΕΙ όσο και των ΤΕΙ. Άλλωστε όπως αναφέρεται στο ΠΔ τον τίτλο του νοσηλευτή φέρουν πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ ενώ οι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι βοηθοί νοσηλευτές.

Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι περισσότεροι υποψήφιοι έχουν ως πρώτη προτίμηση το τμήμα νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθηνών παρά το τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το γεωγραφικό κριτήριο φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγονται για την επιλογή ενός τμήματος.

Πληροφορική ΑΕΙ και Πληροφορική ΤΕΙ

Με την πληροφορική μπορεί να ασχοληθεί τόσο ο απόφοιτος των ΑΕΙ όσο και των ΤΕΙ. Μάλιστα τόσο οι απόφοιτοι των ΤΕΙ όσο και των ΑΕΙ έχουν το δικαίωμα να γίνουν καθηγητές πληροφορικής. Οι απόφοιτοι των ΑΕΙ εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ19 και των ΤΕΙ στον κλάδο ΠΕ20. Όπως γίνεται αντιληπτό και από τον πίνακα οι περισσότεροι επιλέγουν το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από το τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Λογιστής από ΑΕΙ και από ΤΕΙ

Το επάγγελμα του λογιστή μπορεί να το ασκήσουν τόσο οι απόφοιτοι των ΑΕΙ όσο και των ΤΕΙ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στην τάξη Α (υπογραφή βιβλίων χωρίς όριο) μπορούν να φθάσουν μετά από κάποια χρόνια οι απόφοιτοι των ΑΕΙ και οι απόφοιτοι των τμημάτων ΤΕΙ Λογιστικής.

Συμπέρασμα

Από τα πιο πάνω στοιχεία γίνεται κατανοητό ότι πλέον πολλοί μαθητές επιλέγουν τμήματα των ΤΕΙ που σε πολλές περιπτώσεις έχουν περισσότερες πρώτες προτιμήσεις από τμήματα των ΑΕΙ αλλά και βάση εισαγωγής. Οι μαθητές θα πρέπει να αναζητούν τα επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχουν τα τμήματα των ΤΕΙ. Άλλωστε και σε πολλές αγγελίες θα διαπιστώσουν ότι οι εργοδότες ζητούν αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ χωρίς να κάνουν διαχωρισμό.

Αν λοιπόν κάποιος δεν καταφέρει να εισαχθεί σε ένα τμήμα γεωπονίας μπορεί ως εναλλακτική να δηλώσει ένα τμήμα τεχνολόγων γεωπονίας. Το ίδιο και στην περίπτωση των πολιτικών μηχανικών ή των μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών.

Στο μηχανογραφικό θα βρουν οι απόφοιτοι τμήματα μηχανολόγων μηχανικών ΤΕ, ηλεκτρολόγων μηχανικών ΤΕ, πολιτικών μηχανικών ΤΕ. Σίγουρα στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν περιορισμοί συγκριτικά με τους αποφοίτους των ΑΕΙ δεν παύουν όμως τα τμήματα αυτά να αποτελούν μια εναλλακτική με λίγα μόρια εισαγωγής.

Καλόγηρος Βασίλειος

Newsbeast.gr

 

 

Newsbeast.gr

Copy link
Powered by Social Snap