Εκτύπωση άρθρου

Το pembrolizumab

Εντυπωσιακά χαρακτηρίστηκαν από την διεθνή επιστημονική κοινότητα τα νεότερα δεδομένα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ετήσιας Συνάντησης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ESMO), στην Κοπεγχάγη για την δραστική ουσία pembrolizumab και τον ρόλο της στον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

Σύμφωνα με μελέτη που συνέκρινε το pembrolizumab ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με πλακώδη και μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα έκφρασης του PD-L1 (≥ 50%), έναντι της συνήθους χημειοθεραπείας πλατινούχου συνδυασμού, καταγράφηκε μείωση μείωση κατά 50% του κινδύνου εξέλιξης της νόσου ή θανάτου και κατά 40% του κινδύνου θανάτου σε σχέση με την χημειοθεραπεία, όταν οι ασθενείς πήραν pembrolizumab.

Παράλληλα, αποτελέσματα από άλλη μελέτη που συνέκρινε τον θεραπευτικό συνδυασμό του pembrolizumab με χημειοθεραπεία (καρβοπλατίνη και πεμετρεξίδη) σε ασθενείς με μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, ανεξαρτήτως των επιπέδων έκφρασης του PD-L1, έναντι της συνήθους χημειοθεραπείας, έδειξαν ότι ο θεραπευτικός συνδυασμός συντέλεσε σε συνολική ανταπόκριση 55% έναντι 29% της χημειοθεραπείας και μείωσε την πιθανότητα εξέλιξης της νόσου ή θανάτου κατά 47%.

Σχετικά με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μελέτης για τη θεραπεία με pembrolizumab σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με μη εγχειρήσιμο ή μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνο, οι οποίοι παρουσιάζουν δυσανεξία στη χημειοθεραπεία με σισπλατίνη. Τα αποτελέσματα έδειξαν συνολική ανταπόκριση στην θεραπεία της τάξης του 24% επί του συνόλου των ασθενών που έλαβαν μέρος στη μελέτη, παρουσιάζοντας έτσι μια νέα λύση σε μια ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, βρίσκονται υπό εξέλιξη περισσότερες από 350 μελέτες για το pembrolizumab, για 30 διαφορετικές μορφές καρκίνου, σε περισσότερες από 50 χώρες (συμπεριλαμβανομένων και πολλών ευρωπαϊκών), ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι πάνω από 100 από αυτές αφορούν τον συνδυασμό του pembrolizumab με άλλες αντικαρκινικές θεραπείες.

health.in.gr

Copy link
Powered by Social Snap