Εκτύπωση άρθρου

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Ή ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ (ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ).

Επιστήμονες από το Coventry University στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατήρησαν 195 παιδιά ηλικίας 8- 10 ετών. 36 από τα παιδιά είχαν διαγνωσθεί ως δυσλεκτικά και 29 είχαν εμφανίσει επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του ωτός. Όλα τα παιδιά αξιολογήθηκαν ως προς τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής καθώς και στον τρόπο χρήσης των φωνημάτων στις λέξεις. Παραλείπουν, αντικαθιστούν, ή παραποιούν ήχους τόσο στην ομιλία όσο και στην γραφή.
18 μήνες αργότερα τα παιδιά επαναξιολογήθηκαν και εξετάστηκε και η ακοή τους.

Τ’ αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: 25% των δυσλεκτικών παιδιών έδειξαν κάποια βαρηκοΐα. Οι γονείς τους δεν είχαν καταλάβει ότι τα παιδιά τους δεν ακούν. Αυτά τα ίδια παιδιά επίσης δυσκολευόντουσαν πολύ τόσο στην ομιλία (φωνολογία), όσο και στις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες (γραφή, ανάγνωση). 

Επιπροσθέτως, το 1/3 των παιδιών με λοιμώξεις του ωτός, εμφάνισαν δυσκολίες στην ομιλία (φωνολογία).
Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μία ήπια έως μέτρια βαρηκοΐα κάνει την αντίληψη των ήχων δύσκολη, ιδιαίτερα μέσα στην σχολική αίθουσα όπου υπάρχουν πολλοί ήχοι (ψίθυροι, σύρσιμο, εξωτερικοί θόρυβοι) εκτός από την φωνή του δασκάλου.

Οι ερευνητές συστήνουν συχνό ακοολογικό  έλεγχο στα παιδιά σχολικής ηλικίας έτσι ώστε να προλαμβάνονται οι δυσκολίες στην ομιλία, στην γραφή και την ανάγνωση.

ASHA LEADER, JANUARY, 2018, ISSUE 1, VOLUME 23.

Το παραπάνω κείμενο δίνει πληροφορίες για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε ως λογοθεραπευτές σε πολλά παιδιά. Οι γονείς συνήθως ξεγελώνται από τα παιδιά τους ως προς την ακοή θεωρώντας ότι τα παιδιά ακούν. Και πράγματι ακούν στις ήπιες- μέτριες βαρηκοΐες. Αυτό που ΔΕΝ κάνουν όμως τα παιδιά είναι  ΔΙΑΚΡΙΣΗ των ήχων και ιδιαιτέρως των ήχων που ακουστικά και λεκτικά μοιάζουν (/θ/, /φ/, /β/, /δ/).
Η σύσταση λοιπόν των ερευνητών για συχνό ακοολογικό έλεγχο θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων ομιλίας, γραφής και ανάγνωσης.

Μετάφραση, επιμέλεια, σχόλια

Νικόλαος Λίτινας, λογοπαθολόγος, MS.                                                 

Π. Κυριακού 42, Αθήνα. 2106427672.

https://akappatou.gr/

Copy link
Powered by Social Snap