iStock-1179643709
Εκτύπωση άρθρου

Πώς οι φιλίες σας στο Facebook θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου!
Μιχάλης Θερμόπουλος
Καλύτερη οικονομική σύνδεση στα ΜΚΔ συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά πρόωρων θανάτων.
Μια πρόσφατη μελέτη αποκαλύπτει ότι περιοχές με ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ ατόμων διαφορετικού κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, όπως φαίνεται από τις φιλίες τους στο Facebook, έχουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά πρόωρων θανάτων που συνδέονται με καρδιακές παθήσεις.

Δηλαδή, μέρη με υψηλότερα ποσοστά οικονομικής σύνδεσης (δεσμοί μεταξύ ατόμων χαμηλότερης και υψηλότερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης όπως υποδεικνύεται από φιλίες στο Facebook) είχαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά πρόωρων θανάτων που σχετίζονται με καρδιακές παθήσεις.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μελέτης που παρουσιάστηκε στο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η φτώχεια (χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση) αυξάνει τον κίνδυνο ενός ατόμου για καρδιακή νόσο και πρόωρο θάνατο.
Αυτή η νέα μελέτη είναι η πρώτη που αξιολογεί τα αποτελέσματα της υγείας χρησιμοποιώντας τις φιλίες/συνδέσεις στο Facebook ως μέτρηση για την οικονομική σύνδεση. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η σύνδεση με άτομα υψηλότερης από τον μέσο όρο κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, όπως μετράται μέσω ενός πολύπλευρου αλγόριθμου μηχανικής μάθησης που βασίζεται σε δεδομένα Facebook σε ατομικό και επίπεδο γειτονιάς, θα μπορούσε να βοηθήσει στην μείωση της επίδρασης της φτώχειας στην υγεία και ενδεχομένως να στην πρόβλεψη του ατόμου για κινδύνους για την υγεία ή ακόμα και για τη βελτίωση της υγείας σε κοινοτικό επίπεδο.

“Τα κοινωνικά δίκτυα είναι σημαντικά για τα αποτελέσματα της υγείας”, δήλωσε η δρ. Tabitha Lobo από το University Hospitals Cleveland Medical Center και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. “Μηχανισμοί για τη βελτίωση των κοινωνικών δικτύων θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μέσω προγραμμάτων καθοδήγησης νέων, πρακτικής άσκησης ή προγραμμάτων που βασίζονται στο σχολείο για τη σύνδεση ανθρώπων. Αυτά μπορεί να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά της γειτονιάς σε σχέση με την καρδιαγγειακή θνησιμότητα”.

Οι ερευνητές υπολόγισαν την οικονομική διασύνδεση σε επίπεδο γειτονιάς σε όλες τις ΗΠΑ, προσαρμόζοντας μια μέθοδο που αναπτύχθηκε πρόσφατα για την εκτίμηση του ποσοστού των χρηστών του Facebook σε μια συγκεκριμένη περιοχή που έχουν μεγάλο αριθμό φιλιών Facebook με άτομα υψηλότερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης από τους ίδιους.
Η μέθοδος παρακολουθούσε μόνο την κατάσταση φιλίας (αν υπήρχε σύνδεση ή όχι) και δεν κατέγραψε το πόσο “στενή” είναι αυτή η φιλία (μέσω αναρτήσεων ή μηνυμάτων).
Οι γειτονιές όπου οι κάτοικοι συνδέονταν στο Facebook με ανώτερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης άτομα θεωρήθηκαν ότι είχαν “υψηλή οικονομική διασύνδεση”.
Αντίθετα, οι γειτονιές όπου οι άνθρωποι είχαν λιγότερες διασυνδέσεις με άτομα υψηλότερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης θεωρήθηκαν ότι είχαν “χαμηλή οικονομική σύνδεση”.
Οι ερευνητές συνέκριναν δεδομένα οικονομικής σύνδεσης σε επίπεδο γειτονιάς με τα ποσοστά πρόωρων θανάτων από καρδιακές παθήσεις σε επίπεδο κομητείας.
Για να αξιολογήσουν τα ποσοστά πρόωρων θανάτων, ανέλυσαν αρχεία από περισσότερους από 900.000 θανάτους ατόμων ηλικίας 25-65 ετών που σημειώθηκαν μεταξύ 2018-2020 και είχαν τις καρδιακές παθήσεις ως υποκείμενη αιτία θανάτου.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μέρη με υψηλότερη οικονομική σύνδεση έτειναν να έχουν χαμηλότερα ποσοστά πρόωρου καρδιαγγειακού θανάτου, ένα μοτίβο που επαληθεύτηκε τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Αφότου ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως φυλή, φύλο, κοινωνική ευπάθεια (μια μέτρηση που καταγράφει την ικανότητα μιας κοινότητας να αποτρέπει τον ανθρώπινο πόνο και την οικονομική απώλεια σε μια καταστροφή) και παράγοντες κινδύνου σε επίπεδο κομητείας, η οικονομική διασύνδεση που προέρχεται από τα ΜΚΔ εκτιμήθηκε ότι εξηγεί το 57% της δια-κομητειακής ευπάθειας στα ποσοστά πρόωρων καρδιαγγειακών θανάτων.

Αν και απαιτείται περισσότερη έρευνα για την κατανόηση των παραγόντων που παίζουν ρόλο, οι ερευνητές είπαν ότι αυτή η μέτρηση οικονομικής διασύνδεσης που βασίζεται στα ΜΚΔ μπορεί να βοηθήσει στην ποσοτικοποίηση της ευκαιρίας ενός ατόμου για οικονομική ανάπτυξη.

Οι σχέσεις με άτομα υψηλότερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, είτε εκ του σύνεγγυς, είτε μέσω διαδικτύου, θα μπορούσαν να βελτιώσουν την επίγνωση του ατόμου και την πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, εργασίας, συνήθειες υγιεινού τρόπου ζωής και άλλα οφέλη, με επιπτώσεις όχι μόνο για τις οικονομικές του προοπτικές αλλά και για μακροχρόνια αποτελέσματα υγείας.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η οικονομική σύνδεση που προέρχεται από τα ΜΚΔ θα μπορούσε να είναι μια χρήσιμη μέτρηση για την πρόβλεψη του κινδύνου καρδιακών παθήσεων και για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων για τη βελτίωση της υγείας, είπαν οι ερευνητές.
“Εάν μπορούμε να προβλέψουμε τον κίνδυνο ενός ατόμου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να καθοδηγήσουμε τις ιατρικές θεραπείες”, είπε η δρ. Lobo. “Παραδοσιακά, έχουμε επικεντρωθεί σε ατομικές παρεμβάσεις, αλλά αυτή μελέτη μας δίνει την ευκαιρία να εργαστούμε σε κοινοτικό επίπεδο, για παράδειγμα, παρέχοντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής πληροφορίες για τη βελτίωση της συνολικής υγείας μιας κοινότητας και όχι μόνο να εστιάσουμε σε ατομικό επίπεδο».

Ένας περιορισμός της μελέτης είναι ότι η μέτρηση οικονομικής συνδεσιμότητας περιλαμβάνει μόνο άτομα που έχουν λογαριασμούς Facebook και ο βαθμός στον οποίο η οικονομική σύνδεση των χρηστών του Facebook συγκρίνεται με τη συνδεσιμότητα του γενικού πληθυσμού είναι άγνωστος.

Πρόσφατες αναφορές εκτιμούν ότι περίπου το 70% των ενηλίκων στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν το Facebook, με τους νεότερους και μεσήλικες να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα πιο συχνά και τους έφηβους και τους ηλικιωμένους να τη χρησιμοποιούν λιγότερο.

Οι ερευνητές είπαν επίσης ότι η μέτρηση που βασίζεται στο Facebook για την οικονομική διασύνδεση είναι ακόμα νεοφυής και δεν έχει επικυρωθεί πλήρως ή συγκριθεί με άλλες μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του δυναμικού οικονομικής ανάπτυξης.

Η δρ. Lobo θα παρουσιάσει επισήμως την εν λόγω μελέτη με τίτλο , «Social Media-Derived Economic Connectedness and Premature Cardiovascular Mortality in the United States», την προσεχή Δευτέρα, 6 Μαρτίου, στο πλαίσιο των εργασιών του ετήσιου συνεδρίου του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας.

Πηγές: https://www.acc.org, https://scitechdaily.com

Copy link
Powered by Social Snap